Chính sách xử lý và bảo vệ Thông tin cá nhân của khách hàng
(Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân)

1.  Giới thiệu
Chính sách xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng này (“Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân”) giải thích phương thức Công ty TNHH Teenzclothes Việt Nam (“Công Ty” hoặc “Chúng Tôi”) thu thập, xử lý, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân khi quý khách hàng (“Khách Hàng” hoặc “Bạn”) sử dụng website có tên miền teenzclothes.com (“Website”), để mua sắm hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với Chúng Tôi. Chúng Tôi trân trọng quyền riêng tư của khách hàng và đánh giá cao sự tin tưởng của Bạn rằng Chúng Tôi sẽ tôn trọng quyền riêng tư của Bạn một cách cẩn trọng và đúng đắn. 

Bằng cách truy cập vào Website hoặc đăng ký là thành viên, Bạn đồng ý với Chúng Tôi về các điều khoản của Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này. Hoạt động kinh doanh của Chúng Tôi không ngừng phát triển, các Chính Sách Thông Tin Cá Nhân, Website và Điều khoản sử dụng của Chúng Tôi cũng có thể được cập nhật. Trừ khi có quy định khác, Chính Sách Thông Tin Cá Nhân hiện tại của Chúng Tôi áp dụng cho tất cả thông tin mà Chúng Tôi có về Bạn và tài khoản của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân của bạn, và hoặc bất cứ thông tin, dữ liệu nào từ bạn mà chúng tôi có thể có được thông qua Website. Việc Bạn truy cập Website của Chúng Tôi và mọi tranh chấp về quyền riêng tư đều tuân theo Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và Điều Khoản Sử Dụng của Website.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Chúng Tôi sử dụng thông tin về khách hàng cho các mục đích cụ thể mà thông tin được thu thập. Chúng Tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Bạn cho, bao gồm nhưng không giới hạn, các mục đích sau:
2.1.     Để tạo và quản lý tài khoản trực tuyến của Bạn.
2.2.     Để thực hiện việc mua, đổi, trả hàng của Bạn, trực tuyến hoặc tại một trong các cửa hàng bán lẻ của Chúng Tôi.
2.3.     Để tạo điều kiện cho Bạn tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại. 
2.4.    Để xử lý việc giao hàng đến cho Bạn, và việc nhận lại hàng trong trường hợp bạn đổi hoặc trả.
2.5.     Để xử lý việc nhận thanh toán từ và việc hoàn trả lại tiền đến Bạn.
2.6.     Để cung cấp cho Bạn thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Bạn yêu cầu từ Chúng Tôi hoặc, theo sự đồng ý trước của Bạn, thông tin mà Chúng Tôi cảm thấy Bạn có thể quan tâm, qua email hoặc tin nhắn văn bản.
2.7.     Để vận hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của Chúng Tôi (bao gồm phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới; phân tích và nâng cao các sản phẩm, dịch vụ và Website của Chúng Tôi).
2.8.     Để hiểu khách hàng của Chúng Tôi, thực hiện phân tích dữ liệu, và xử lý khác (bao gồm nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng, phân tích xu hướng, và việc ẩn danh).
2.9.     Để trả lời nhận xét hoặc câu hỏi của Bạn, hoặc tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển (nếu có).
2.10.     Để chuyển, chia sẻ các nhận xét về hàng hóa trên Website đến đơn vị liên kết của chúng tôi nhằm cân nhắc thể hiện trên website của họ, không bao gồm việc chuyển, chia sẻ thông tin định danh của bạn.
2.11.     Theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật cho phép.

3. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân được thu thập theo sự đồng ý rõ ràng của Bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các hoạt động được nêu tại Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này, ngoại trừ các trường hợp (i) một thỏa thuận riêng giữa Chúng Tôi và Bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích và phạm vi khác ngoài các mục đích và phạm vi được quy định rõ ràng ở đây, hoặc (ii) Chúng Tôi cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của Bạn, hoặc (iii) Chúng Tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật pháp và quy định hiện hành.

4. Thông tin cá nhân được tiếp nhận
Dưới đây là các loại thông tin Chúng Tôi tiếp nhận:
4.1.     Thông tin tự động
Đối với mỗi khách hàng truy cập vào Website của Chúng Tôi, máy chủ của Chúng Tôi tự động nhận dạng thông tin liên quan đến tên miền của khách hàng (hoặc nhà cung cấp quyền truy cập của khách truy cập) chứ không phải địa chỉ email. Chúng Tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin cá nhân khác như loại trình duyệt Bạn đang sử dụng, địa chỉ website mà Bạn truy cập đã điều hướng đến trang của Chúng Tôi, hệ điều hành Bạn đang sử dụng, tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang Bạn truy cập trên Website của Chúng Tôi và thời gian truy cập của Bạn.

4.2. Thông tin Bạn cung cấp cho Chúng Tôi
Chúng Tôi cũng tiếp nhận và tổng hợp thông tin do khách hàng tự nguyện cung cấp, ví dụ như khi Bạn giao tiếp điện tử với Chúng Tôi.
 
4.3. Cookies
Chúng Tôi có thể sử dụng cookies và web beacon (còn được gọi là web bug, thẻ pixel hoặc ảnh GIF nhìn rõ) để quản lý Website và các tác vụ email. Cookies là một tệp nhỏ được lưu trên máy tính của Bạn khi Bạn truy cập một website. Mục đích của nó là quản lý trải nghiệm website của Bạn và cho phép tùy chỉnh các website được hiển thị cho Bạn khi Bạn quay lại trang đó. Web beacon là các đoạn mã máy tính nhỏ cho phép chủ sở hữu Website theo dõi hành động của người dùng trên Website và người nhận thư điện tử. Cookies và web beacon giúp Chúng Tôi hiểu cách người tiêu dùng sử dụng Website và email để Chúng Tôi có thể thiết kế các dịch vụ tốt hơn trong tương lai. Chúng Tôi có thể sử dụng cookies và web beacon để đo lường hiệu quả của các sáng kiến quảng cáo trực tuyến của Chúng Tôi và xác định mối tương quan giữa khách hàng của Chúng Tôi và các website trực tuyến mà họ truy cập. Các công ty quảng cáo của bên thứ ba cũng có thể sử dụng cookies và web beacon để thu thập thông tin vềcác lượt truy cập của Bạn vào Website của Chúng Tôi và các website khác (chẳng hạn như các website Bạn truy cập và liệu Bạn có nhấp vào quảng cáo hay không) để phân phối quảng cáo phù hợp hơn với Bạn, trên và ngoài Website của Chúng Tôi.
 
4.4. Đăng ký nhận bản tin điện tử từ Chúng Tôi
Đăng ký nhận Bản tin điện tử của Chúng Tôi có thể được kích hoạt tự nguyện thông qua Website với sự đồng ý và chấp nhận của Bạn. Sau khi nhận được sự đồng ý của Bạn, Chúng Tôi sẽ cập nhật cho Bạn về các bộ sưu tập, sản phẩm và dịch vụ mới của Chúng Tôi bằng cách định kỳ gửi cho Bạn bản tin điện tử và/hoặc các hình thức liên lạc khác qua email, tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại. Bạn có thể hủy đăng ký nhận Bản tin điện tử của Chúng Tôi thông qua phần Bản tin điện tử trong Website này hoặc theo phương thức đăng ký được cung cấp trong Bản tin điện tử của Chúng Tôi.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân
Chúng Tôi tiếp nhận Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công Ty và Chúng Tôi không kinh doanh, bán, cho thuê, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được quy định trong Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này.

Chúng Tôi chia sẻ thông tin một cách hạn chế với công ty mẹ và các công ty thành viên cung cấp dịch vụ thay mặt Chúng Tôi. Chúng Tôi cũng chia sẻ thông tin một cách hạn chế với các nhà cung cấp dịch vụ mà Chúng Tôi sử dụng tùy từng thời điểm để cung cấp dịch vụt hay mặt Chúng Tôi, chẳng hạn như gửi thư qua bưu điện và email, xóa thông tin lặp khỏi danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị, marketing ,quảng cáo, khuyến mại, giao hoặc hoàn trả hàng, nhận hoặc hoàn các khoản thanh toán, và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thông tin của Bạn có thể được duy trì và xử lý bởi công ty mẹ, các công ty thành viên và nhà cung cấp dịch vụ của Chúng Tôi tại Việt Nam hoặc các vùng lãnh thổ khác. Tại các khu vực pháp lý này, thông tin của Bạn có thể được truy cập bởi tòa án, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan an ninh quốc gia theo quy định pháp luật sở tại. Để biết chi tiết về cách mà các nhà cung cấp dịch vụ của Chúng Tôi xử lý thông tin của Bạn, hãy liên hệ với Chúng Tôi theo phương thức và thông tin liên hệ tại điều 10 dưới đây. Chúng Tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân khi Chúng Tôi tin rằng việc thực thi hoặc áp dụng Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này, Điều khoản và Điều kiện của Website của Chúng Tôi là phù hợp và/hoặc các thỏa thuận khác; bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Website, người dùng của Chúng Tôi hoặc những người khác; hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, điều này không bao gồm việc bán, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho các mục đích thương mại vi phạm các cam kết được nêu trong Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này. Trong trường hợp Công Ty, hoặc tất cả tài sản của Chúng Tôi về cơ bản được mua lại hoặc được đề xuất mua lại bởi một hoặc nhiều bên thứ ba là kết quả của việc sáp nhập, bán, hợp nhất hoặc thanh lý, thông tin Khách Hàng có thể được cung cấp.

6. Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận, điều chỉnh, cập nhật, xóa thông tin cá nhân
Bạn có quyền yêu cầu Chúng Tôi cập nhật, điều chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân của Bạn mà Chúng Tôi đang giữ, tùy vào một số trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật, bằng việc gửi thư điện tử hoặc văn bản yêu cầu cho Chúng Tôi theo thông tin liên hệ tại điều 10 dưới đây. Chúng Tôi có thể yêu cầu một số thông tin cá nhân nhất định nhằm xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu.

7. Liên kết với các Website của bên thứ ba
Một số hoạt động nhất định thông qua Website, chẳng hạn như các chương trình khuyến mại đặc biệt, có thể được liên kết với các hoạt động từ các công ty bên thứ ba không liên quan khác, đưa ra cho Bạn tùy chọn chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với bên thứ ba. Chúng Tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với các công ty bên thứ ba đó; chỉ Bạn mới có thể thực hiện lựa chọn đó. Các liên kết được cung cấp trên Website đến các Website của bên thứ ba được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho Bạn và Chúng Tôi không kiểm soát các website đó hoặc việc tuân thủ về quyền riêng tư của bên đó, mà có thể khác với Chúng Tôi. Chúng Tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tu yên bố nào về bất kỳ website của bên thứ ba nào có thể truy cập được thông qua Website. Chúng Tôi khuyến khích Bạn xem lại Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của các Website bên thứ ba này trước khi gửi thông tin cá nhân của Bạn. Dữ liệu cá nhân Bạn chọn cung cấp cho các bên thứ ba không liên quan được điều chỉnh bởi Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của họ, không phải Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này .Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về việc bảo mật của các Website của bên thứ ba này. Một số công ty bên thứ ba có thể chọn chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ với Chúng Tôi; việc chia sẻ đó được điều chỉnh bởi Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của công ty bên thứ ba đó.

8. Bảo mật thông tin cá nhân
Chúng Tôi cam kết mang đến cho khách hàng một môi trường an toàn và bảo mật. Chúng Tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý nhằm nỗ lực bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ trái phép thông tin cá nhân mà Chúng Tôi đang nắm giữ và kiểm soát. Máy chủ của Chúng Tôi sử dụng công nghệ mã hóa TLS (Bảo mật tầng truyền tải) để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Bằng cách sử dụng trình duyệt tương thích với TLS, Bạn có thể giúp đảm bảo rằng thông tin cá nhân của Bạn không bị truy cập trái phép và được xử lý một cách bảo mật.

9. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân của Bạn
Thông tin cá nhân của Bạn do Teenzclothes, công ty mẹ, các đơn vị liên kế và nhà cung cấp dịch vụ giữ sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và các yêu cầu luật định hiện hành.

10.  Quyền và nghĩa vụ của Bạn theo Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của Chúng Tôi

Trừ trường hợp có quy định khác bởi pháp luật, Bạn có các quyền và nghĩa vụ tương ứng như sau: 
10.1    được biết về hoạt động xử lý thông tin cá nhân của mình. 
10.2    được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. 
10.3    rút lại sự đồng ý của mình theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và Điều khoản sử dụng. 
10.4    yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình.
10.5    yêu cầu hạn chế xử lý thông tin cá nhân của mình. 
10.6    yêu cầu Teenzclothes cung cấp thông tin cá nhân của mình. 
10.7    phản đối Teenzclothes xử lý thông tin cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ thông tin cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị trừ trường hợp có quy định khác tại Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và Điều khoản sử dụng.
10.8    khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
10.9    yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của mình, trừ trường hợp Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và Điều khoản sử dụng có quy định khác. 
10.10    tự bảo vệ, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật.
10.11    cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý thông tin cá nhân khi chấp thuận Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này.
10.12    tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân.

11.    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của Chúng Tôi, đề xuất cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Khách Hàng của Chúng Tôi qua điện thoại, email hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:


Điều Khoản Sử Dụng Website

1. Giới thiệu
1.1. Chào mừng bạn đến với teenzclothes.com (“Website”). Chúng tôi cung cấp thông tin cho bạn (“Bạn” hoặc “Người Dùng”) trên Website theo các điều khoản và điều kiện tại văn bản này. Bằng cách truy cập, sử dụng Website, (các )sản phẩm và hoặc dịch vụ được cung cấp theo Website (“Sử Dụng”) được điều chỉnh bởi các điều kiện, điều khoản và thông báo dưới đây (“Điều Khoản Sử Dụng”). Bằng việc Sử Dụng Website, Bạn đồng ý tất cả Điều Khoản Sử Dụng và Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, có thể được điều chỉnh, cập nhật bởi chúng tôi tùy từng thời điểm mà không có thông báo trước. Bạn được khuyến nghị nên thường xuyên kiểm tra trang này để biết được những thay đổi đối với Điều Khoản Sử Dụng. Vui lòng hiểu rằng nếu bạn từ chối chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng, bạn sẽ không thể sử dụng hoặc mua bất cứ sản phẩm nào tại Website.
 
1.2. Các Điều Khoản Sử Dụng này là cam kết giữa Bạn và Công Ty TNHH teenzclothes.com Việt Nam (“Công Ty”).Theo đó Công Ty sẵn sàng cấp cho Bạn quyền truy cập vào Website này.
 
1.3. Công Ty có quyền thay đổi các Điều Khoản Sử Dụng này tùy từng thời điểm .Các quyền của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này sẽ là quyền theo nội dung được ghi nhận tại phiên bản mới nhất của Điều Khoản Sử Dụng được đăng trên Website tại thời điểm Bạn sử dụng. Bằng cách truy cập hoặc thực hiện bất cứ tác vụ nào trên Website sau khi chúng tôi đã công bố, bạn đồng ý với các nội dung của Điều Khoản Sử Dụng như đã sửa đổi tương ứng.
 
2. Quyền sử dụng và Truy cập Website
Công Ty cấp cho Bạn quyền giới hạn để truy cập và sử dụng Website này vì mục đích cá nhân và không được tải xuống hoặc sửa đổi Website, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty. Quyền sử dụng này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng với mục đích thương mại Website hoặc nội dung Website; việc sưu tập, sử dụng bất kỳ danh sách sản phẩm, mô tả hoặc giá cả; bất kỳ việc sử dụng phái sinh nào của Website hoặc nội dung Website; hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô-bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Không được mô phỏng, sao chụp, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác Website hoặc bất kỳ phần nào của Website vì bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty. Bạn không được làm giả hoặc sử dụng các kỹ thuật làm giả để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Công Ty và các công ty liên kết(bao gồm cả Công Ty mẹ, “Công Ty Liên Kết”) mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đều chấm dứt quyền sử dụng do Công Ty cấp.

3. Kết nối và Nội Dung của Bên Thứ Ba
3.1. Bạn không được phép kết nối, làm giả hoặc làm nhái bất cứ phần nào của Website mà không được sự chấp thuận của Công Ty.

3.2. Website có thể bao gồm các đường dẫn đến hoặc thể hiện nội dung của bên thứ ba (“Nội Dung Của Bên Thứ Ba”), bao gồm đường dẫn tới các website được vận hành bởi các tổ chức, cá nhân khác (“Website Của Bên Thứ Ba”). Nội Dung Của Bên Thứ Ba và Website Của Bên Thứ Ba không thuộc sự kiểm soát của Công Ty. Công Ty không xác nhận, phê duyệt, đưa ra bất cứ cam kết, hoặc khẳng định nào liên quan đến Nội Dung Của Bên Thứ Ba, Website Của Bên Thứ Ba, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có liên quan đến Website Của Bên Thứ Ba, có liên quan đến chủ sở hữu, người vận hành Website Của Bên Thứ Ba, hoặc hành vi của họ. Nếu Bạn sử dụng, dựa vào Nội Dung Của Bên Thứ Ba hoặc Website Của Bên Thứ Ba, bạn thực hiện việc này với rủi ro của chính Bạn.   

4. Nhãn Hiệu, Nhãn Dịch Vụ, và Quyền Tác Giả
4.1. Công Ty TNHH Fast Retailing (“Fast Retailing”), Công Ty mẹ của Công Ty, sở hữu tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tên miền có trong Website hoặc có quyền sử dụng hợp lệ từ bên cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba. Việc sửa đổi, sử dụng trái phép hoặc xâm phạm bản quyền của bất kỳ nhãn hiệu nào trên Website cho bất cứ mục đích nào đều không được phép.

4.2. Fast Retailing sở hữu quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu, thông tin trên Website hoặc có quyền hợp pháp từ đơn vị cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba để sử dụng tài liệu, thông tin trên Website. Các tài liệu, thông tin tại Website này không được phép sao chép, mô phỏng, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào cho dù là toàn bộ hoặc từng phần cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Fast Retailing, ngoài việc sử dụng cho cá nhân bạn hoặc việc sử dụng không mang tính thương mại.

5. Sản phẩm của chúng tôi
Công Ty cố gắng để thông tin mô tả sản phẩm chính xác nhất có thể. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Công Ty không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm và giá cả hoặc nội dung khác trên Website này là hoàn toàn chính xác, đầy đủ, được cập nhật hoặc không có lỗi. Cân nặng, phép đo và các mô tả khác được cung cấp trên Website là những con số gần đúng và chỉ được cung cấp vì mục đích thuận tiện. Công Ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để hiển thị chính xác các đặc tính của sản phẩm, bao gồm các màu có sẵn. Tuy nhiên, màu sắc mà bạn thấy trên Website có thể khác với màu sắc thực tế, tùy thuộc vào thiết bị di động, hệ thống máy tính, màn hình và/hoặc các tính năng hiển thị khác của bạn.

6. Điều Khoản Bán Hàng
6.1 .Bằng việc tạo đơn đặt hàng, Bạn đang đề nghị mua sản phẩm trên Website và theo điều kiện điều khoản của Website. Tất cả các đơn đặt hàng đều phụ thuộc vào tính sẵn sàng và xác nhận về giá của đơn hàng. Thời gian gửi hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào sự sẵn sàng của sản phẩm. Bất cứ xác nhận, cam kết nào về thời gian vận chuyển hàng hóa đều phụ thuộc vào việc chậm trễ phát sinh từ dịch vụ chuyển phát hoặc do sự kiện bất khả kháng và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về những chậm trễ này.

6.2. Để đặt hàng, trên Website, bạn cần phải trên 18 tuổi và là người mua hàng (không phải là người mua hàng để bán lại).Công Ty có quyền từ chối bất cứ yêu cầu nào từ Bạn.
 
6.3. Ngoại trừ đơn hàng số lượng lớn được thiết lập theo phương thức riêng, là một khách hàng, Bạn đồng ý không đặt hàng với tổng giá trị lớn hơn 50,000,000 đồng (bao gồm VAT và các chi phí liên quan khác). Bên cạnh đó, tổng số lượng các sản phẩm Bạn đặt hàng không được vượt quá 99.

7. Hợp Đồng
Khi Bạn tạo đơn đặt hàng, Bạn sẽ nhận được một thông báo qua email về tiếp nhận đơn đặt hàng của Bạn. Email này chỉ nhằm xác nhận việc đã nhận được đơn hàng của Bạn và không tạo thành sự chấp thuận đơn đặt hàng của Bạn. Một hợp đồng giữa bạn và Công Ty cho việc mua các sản phẩm (“Hợp Đồng”) sẽ không được tạo lập cho đến khi Bạn nhận được một email xác nhận rằng sản phẩm của Bạn đã được chuyển phát từ kho của chúng tôi hoặc đã sẵn sàng để nhận (“Xác Nhận Vận Chuyển”). Vui lòng lưu ý rằng Hợp Đồng chỉ bao gồm những sản phẩm được ghi nhận tại Xác Nhận Vận Chuyển. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp bất cứ sản phẩm nào khác mà có thể là một phần trong đơn đặt hàng của Bạn cho đến khi việc vận chuyển những sản phẩm đó được xác nhận tại một Xác Nhận Vận Chuyển riêng.

8. Giá và Tính Sẵn Sàng
8.1. Mặc dù chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết, phần mô tả, và giá cả thể hiện trên Website đều chính khác, lỗi (bao gồm cả lỗi hệ thống) vẫn có thể xảy ra. Nếu chúng tôi phát hiện ra lỗi trong giá hoặc khoản thanh toán cho bất cứ hàng hóa nào mà Bạn đã đặt, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn ngay khi có thể và đề xuất cho bạn một phương án xác nhận lại đơn đặt hàng của Bạn với giá chính xác hoặc hủy đơn đặt hàng đó. Nếu đơn đặt hàng bị hủy và bạn đã thực hiện việc thanh toán cho hàng hóa, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thanh toán.

8.2. Khi áp dụng, giá được ghi nhận trên Website đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Chi phí chuyển phát sẽ được tính theo mức được quy định tại Điều 21 dưới đây. Những chi phí bổ sung này sẽ được thể hiện và bao gồm cụ thể ở phần “Giá Tổng”.
 
8.3. Việc Sử Dụng có thể bao gồm các lỗi do nhập thông tin, lỗi hoặc sự không chính xác khác và có thể không hoàn thiện, không được cập nhật. Vì vậy, chúng tôi có quyền sửa đổi bất cứ lỗi, sự không chính xác, hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có quyền từ chối thực hiện bất cứ yêu cầu nào từ bạn dựa vào thông tin về việc Sử Dụng mà có thể chứa những lỗi, sự không chính xác, bao gồm, nhưng không giới hạn lỗi, sự không chính xác, hoặc thông tin hết hạn liên quan đến giá, việc vận chuyển, điều khoản thanh toán, hoặc chính sách hoàn trả.

9. Thanh toán
9.1. Tất cả các mức giá trên Website đều là giá theo Việt Nam Đồng. Bạn có thể thanh toán cho đơn hàng của mình (i) khi nhận hàng hóa (bằng hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng (COD)); hoặc (ii) thông qua hình thức thanh toán trực tuyến (bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế hoặc các phương thức khác có sẵn trên Website).

9.2. Hầu hết các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ uy tín như Visa, Mastercard, JCB và Discover đều được chấp nhận cho việc thanh toán. Khi Bạn thanh toán trực tuyến, Bạn sẽ được điều hướng đến một website khác do nhà cung cấp dịch vụ cổng thanh toán độc lập sở hữu và điều hành, website này sẽ thu thập và xử lý thông tin tài chính của Bạn trên cơ sở các điều khoản và chính sách riêng của website đó.

9.3. Nếu Bạn không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào theo phương thức thanh toán đã chọn hoặc việc thanh toán bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì, Công Ty sẽ hủy đơn đặt hàng và tạm ngừng giao hàng cho đến khi bạn đã thanh toán đầy đủ.

10. Hóa Đơn
Công ty sẽ phát hành và đưa biên lai vào gói hàng cùng với các mặt hàng đã mua. Hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ được phát hành và gửi đến địa chỉ email mà Bạn đã đăng ký với chúng tôi.

11. Mã Giảm Giá
11.1. Tại bất kỳ thời điểm nào, các phiếu khuyến mại hoặc giảm giá có thể được cung cấp để sử dụng trên Website. Bằng cách sử dụng phiếu khuyến mại hoặc phiếu giảm giá, Bạn hiểu và đồng ý việc áp dụng các điều khoản và điều kiện của các chương trình đó.

11.2. Mã khuyến mại phải được nhập trong quá trình thanh toán thì mới có hiệu lực. Mức chiết khấu và ngưỡng chiết khấu đã bao gồm thuế, nhưng không bao gồm phí vận chuyển và phí gói quà (nếu có). Việc áp dụng chương trình giảm giá không được thực hiện đồng thời với bất kỳ ưu đãi nào khác.

12. Truyền thông và nội dung khác
12.1. Khách Hàng truy cập có thể gửi đề xuất, ý tưởng, nhận xét, câu hỏi hoặc thông tin khác cho Trung tâm Khách hàng của chúng tôi và/hoặc cho Website miễn là nội dung đó không bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây tổn hại cho các bên thứ ba, phản cảm và không bao gồm hoặc chứa phần mềm vi-rút, vận động chính trị, lôi kéo thương mại, gửi thư theo chuỗi, gửi thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “thư rác” nào. Bạn không được sử dụng một địa chỉ e-mail giả, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc xuyên tạc về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào.

12.2. Khi Bạn gửi, tải, hoặc đăng lên hoặc thông qua Website ,tuân theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, dưới bất kỳ hình thức nào, thông tin, tài liệu, đề xuất, ý tưởng, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật, câu hỏi, nhận xét, hoặc thông tin khác (“Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng”), những thông tin này sẽ được xem là không bảo mật và không độc quyền. Bạn tự động cấp cho Công Ty và các Công Ty Liên Kết quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, không giới hạn thời gian, không hủy ngang và được cấp phép đầy đủ để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, và hiển thị nội dung đó trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên toàn cầu. Công Ty có thể sử dụng bất kỳ hoặc tất cả Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sao chép, truyền tải, tiết lộ, xuất bản, phát sóng, phát triển, xóa và sản xuất và/hoặc tiếp thị theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích thương mại hoặc phi thương mại.
 
12.3. Bạn cấp cho Công Ty và các Công Ty Liên Kết và các bên cấp phép phụ quyền sử dụng tên mà Bạn gửi liên quan đến nội dung đó, nếu họ chọn như vậy. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà Bạn gửi; rằng nội dung đó là chính xác; rằng việc sử dụng nội dung mà Bạn cung cấp không vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ không gây tổn thất cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; rằng nội dung bạn cung cấp không và sẽ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, công bố thông tin, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên nào và nội dung đó sẽ và sẽ không có tính chất phỉ báng hoặc bôi nhọ; và rằng Bạn sẽ miễn trừ trách nhiệm cho Công Ty hoặc các Công Ty Liên Kết của Công Ty về mọi khiếu nại phát sinh từ nội dung mà Bạn cung cấp. Công Ty có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào khác. Công Ty không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ nào đối với bất kỳ nội dung hoặc Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng nào được Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chia sẻ thông qua Website cho dù có hay không phát sinh theo luật bản quyền, luật chống phỉ báng, luật về quyền riêng tư, luật chống sự tục tĩu hoặc các luật khác. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xóa bất kỳ hoặc tất cả Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc không thể chấp nhận. Công Ty sẽ không có nghĩa vụ sử dụng, trả lại, xem xét hoặc phản hồi bất kỳ Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng.

13. Giới hạn trách nhiệm 
13.1. WEBSITE NÀY VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN LIÊN QUAN TRONG ĐÂY ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “CÓ SẴN”. CÔNG TY, CÔNG TY MẸ, CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶCĐỐI TÁC, HOẶC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRÊN WEBSITE. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG CHỈ RIÊNG BẠN SẼ TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG WEBSITENÀY TRONG PHẠM VI CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG. CÔNG TY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, CHO DÙ LÀ GHI NHẬN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ SỰ TƯƠNG THÍCH CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG WEBSITE, CÁC MÁY CHỦ HOẶC E-MAIL ĐƯỢC GỬI TỪ CÔNG TY KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI HOẶC LỖI KỸ THUẬT KHÁC. CÔNG TY, CÔNG TY MẸ, CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC ĐỐI TÁC, HOẶC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC TỔN THẤT TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ (A) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬDỤNG WEBSITE; (B) BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH, HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA BẤT KỲ BÊN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA WEBSITE; (C) GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; (D) CHẬM TRỄ/GIÁN ĐOẠN TRONG LÚC TRUY CẬP WEBSITE; (E) KHÔNG PHÂN PHỐI DỮ LIỆU, PHÂN PHỐI SAI, HỦY HOẠI, PHÁ HỦY HOẶC SỬA ĐỔI KHÁC; (F) TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO TRUY CẬP VÀO CÁC LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE; (G) VI-RÚT MÁY TÍNH, SẬP HOẶC LỖI HỆTHỐNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE; HOẶC (H) BẤT KỲ SỰ TRÌ HOÃN, KHÔNG CHÍNH XÁC, LỖI HOẶC BỎ SÓT TRONG NỘI DUNG TRÊN WEBSITE.
 
13.2. Bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất của bạn, nếu có, là từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp sản phẩm, phù hợp với bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đó, hoặc để yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền cho các sản phẩm đó theo Chính sách Đổi trả của chúng tôi.

13.3. Bằng cách truy cập Website của chúng tôi, Bạn chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Website, bao gồm nhưng không giới hạn rủi ro máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của Bạn có thể bị hư hỏng do bất kỳ vi rút nào được truyền qua Website này hoặc bởi bất kỳ Nội dung của bên thứ ba hoặc Website của bên thứ ba. Trong phạm vi pháp luật cho phép, tất cả các bảo đảm, điều kiện và yêu cầu (dù rõ ràng hay ngụ ý) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với Website này đều bị loại trừ.

14. Miễn trừ trách nhiệm
Bạn đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho Công Ty và các Công Ty Liên Kết đối với mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư hợp lý, mà Công Ty có thể phải chịu do Bạn vi phạm bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thông tin do Bạn cung cấp hoặc các hành động mà Bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho Bạn về khiếu nại, khiếu kiện hoặc kiện tụng này nếu có phát sinh.

15. Bảo vệ thông tin cá nhân
15.1. Vui lòng xem lại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, lưu ý rằng chính sách cũng chi phối truy cập của Bạn vào Website, để hiểu về các quy định của chúng tôi.

15.2. Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng như được định nghĩa trong điều 12 đang và sẽ được xem là không bảo mật và không độc quyền.

16. Bảo mật
Vui lòng xem lại biện pháp bảo mật được nêu trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi.

17. Tạm Ngưng
Công ty có quyền ngừng, gián đoạn hoặc thu hồi quyền truy cập của Bạn vào Website vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, để nâng cấp và bảo trì Website.

18. Luật điều chỉnh, quyền tài phán Các Điều Khoản
Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam và không bị ảnh hưởng bởi các quy định về xung đột pháp luật. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, Bạn và Công Ty đồng ý tranh chấp đó được xử lý thông qua trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VIAC”) để giải quyết bằng phương thức trọng tài theo Quy tắc trọng tài của VIAC. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc trọng tài của VIAC. Địa điểm giải quyết trọng tài sẽ là tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ trọng tài sẽ là tiếng Việt. Các bên từ chối rõ ràng việc áp dụng quy định tại Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề liên quan.

19. Sự kiện bất khả kháng
Công Ty sẽ không có trách nhiệm đối với Bạn về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nào của Công Ty do sự kiện bất khả kháng hoặc những lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn, thảm họa tự nhiên, chiến tranh hoặc khủng bố, dịch bệnh, đại dịch, thiên tai, các khoản phí theo luật pháp, quy định hoặc chính sách của chính phủ và tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa và dịch vụ.

20. Chính sách đổi trả
Vui lòng tham khảo Chính sách đổi trả được chúng tôi cập nhật tại Website tùy từng thời điểm.

21. Giao hàng
21.1. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành đơn đặt hàng của Bạn đối với các mặt hàng được liệt kê tại Xác nhận đặt hàng trong 01 đến 07 ngày làm việc. Vui lòng lưu ý rằng bất kỳ việc dự kiến giao hàng nào đều chỉ là ước tính. Trong trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng thông qua Thông báo đặt trên đầu trang chủ của chúng tôi. Trong trường hợp đó, thông tin đó sẽ thay thế các nội dung trên.

21.2. Phí giao hàng tiêu chuẩn là 50.000 VND (bao gồm VAT) sẽ được áp dụng cho mỗi đơn hàng. Bạn sẽ được miễn phí giao hàng nếu đơn hàng của Bạn có giá trị từ 1.500.000 VND (đã bao gồm VAT) trở lên.
 
21.3. Nếu việc cung cấp các hàng hóa của chúng tôi bị trì hoãn do một sự kiện ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi sẽ liên lạc, và thông báo cho Bạn sớm nhất có thể và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để giảm thiểu ảnh hưởng của sự chậm trễ. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ do sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát đó gây ra, nhưng nếu có nguy cơ chậm trễ đáng kể, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chấm dứt Hợp đồng và nhận lại tiền cho (các)hàng hóa Bạn đã thanh toán nhưng chưa nhận được.
 
21.4. VềGiao hàng, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng của chúng tôi sẽ cố gắng giao (các) sản phẩm Bạn đã đặt hàng (“Nỗ Lực Giao Hàng”) trong 03 lần. Sau 03 lần Nỗ Lực Giao Hàng, nếu (các) sản phẩm không thể giao cho Bạn vì lý do không liên quan đến chúng tôi, chúng tôi sẽ cho rằng Bạn muốn hủy đơn đặt hàng và đơn hàng đó sẽ bị chấm dứt. Theo đó, chúng tôi sẽ trả lại cho Bạn tất cả các khoản thanh toán nhận được từ Bạn, bao gồm cả phí giao hàng (nếu có), mà không có bất kỳ sự chậm trễ quá mức nào trong vòng 30 ngày kể từ ngày đơn đặt hàng bị hủy.

22. Dịch vụ nhận hàng tại cửa hàng


22.1. Nếu Bạn chọn hình thức nhận hàng tại cửa hàng, Bạn có thể nhận được hàng trong vòng 03-05 ngày kể từ ngày Bạn đặt hàng, tùy thuộc vào tính sẵn sàng của hàng hóa đó và các yếu tố khác. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo qua email khi (các) sản phẩm được đặt đã sẵn sàng. Bạn sẽ không thể chọn một cửa hàng không có sẵn để nhận tại cửa hàng.

22.2. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo nhắc lấy hàng sau 12 ngày kể từ khi món hàng đó đã sẵn sàng nhưng Bạn chưa đến lấy. Sau 14 ngày kể từ khi hàng hóa sẵn sàng tại cửa hàng, nếu Bạn không lấy, chúng tôi sẽ cho rằng Bạn mong muốn hủy đơn đặt hàng và đơn đặt hàng sẽ bị hủy tương ứng. Theo đó, chúng tôi sẽ trả lại cho Bạn tất cả các khoản thanh toán nhận được từ Bạn, bao gồm cả phí giao hàng (nếu có),trong vòng 30 ngày kể từ ngày đơn đặt hàng bị hủy.

22.3. Đơn đặt hàng nhận tại cửa hàng của Bạn sẽ chỉ được giao khi Bạn hoặc người được bạn đăng ký khi đặt hàng đến nhận.

22.4. Vui lòng lưu ý rằng Bạn hoặc người thay mặt Bạn nhận đơn hàng phải xuất trình mã đơn hàng được gửi đến địa chỉ email Bạn đã cung cấp cho chúng tôi và giấy tờ tùy thân để hoàn tất dịch vụ lấy hàng tại cửa hàng.

23. Nghĩa vụ của Công Ty (bên bán)
Bên cạnh các nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều Khoản Sử Dụng này, Công Ty có nghĩa vụ giao hàng, chuyển hàng hóa cho Khách Hàng và nhận thanh toán.

24. Nghĩa vụ của khách hàng
24.1. Bên cạnh các nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều Khoản Sử Dụng Này, Bạn không được:
 
(i) sử dụng Website cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào;
(ii) sử dụng Website để làm hại, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc xúc phạm người khác;
(iii) thực hiện bất cứ hành động nào mà có thể gây nên sự bất tiện, bất lợi, gây tổn hại đến người dùng, bên thứ ba hoặc Công Ty;
(iv) bán lại, phân phối lại, hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm mua sản phẩm từ Website để đạt được lợi nhuận;
(v) thực hiện việc đăng ký hoặc nắm giữ nhiều tài khoản được đăng ký trên Website một cách gian lận;
(vi) can thiệp, làm gián đoạn hoặc gây cản trở cho hoạt động của Website, hoặc của Công Ty;
(vii) tải lên, đăng, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào mà:
 
a. không phải là tác phẩm gốc của Bạn, hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền của người khác;
b. là, hoặc có thể xem xét một cách hợp lý là nói xấu, đồi trụy, xúc phạm, đe dọa, lạm dụng, khiêu dâm, thô tục, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp, bao gồm tài liệu phỉ báng chủng tộc hoặc tôn giáo, kích động bạo lực hoặc thù hận hoặc có khả năng gây phương hại, xúc phạm hoặc làm nhục người khác dựa trên chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào về thể chất hoặc tinh thần;
c. bao gồm hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác trừ khi Bạn được sự đồng ý của họ;
d. Bạn biết hoặc nghi ngờ, hoặc một cách hợp lý Bạn nên biết hoặc nghi ngờ là sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo;
e. chứa một lượng lớn nội dung không được nhắm mục tiêu, không mong muốn hoặc lặp lại; hoặc
f. chứa lời khuyên về tài chính, pháp lý, y tế hoặc chuyên môn khác.
Nếu Bạn tin rằng người dùng đã vi phạm bất kỳ điều kiện nào ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
24.2. Công Ty có quyền chặn, đình chỉ, tạm ngừng, bất kỳ người dùng, tài khoản đăng ký nào trên Website và sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu nào do bất kỳ người dùng nào tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên Website mà không cần thông báo; đơn phương xác định và giới hạn, từ chối và / hoặc không đồng ý việc trả hàng từ khách hàng bất kỳ lúc nào do lịch sử trả hàng bất thường hoặc quá nhiều. Bằng cách tải lên, truyền, đăng hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào qua Website, Bạn cấp cho Công Ty một sự đồng ý vĩnh viễn, không độc quyền trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa và khai thác tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào. Việc đăng ký thành viên sẽ có thể không được chấp thuận nếu người đăng ký đã bị hủy tài khoản, tư cách thành viên trước đó.
 
24.3. Công ty không chịu trách nhiệm và không chấp thuận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu nào được tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên Website bởi bất kỳ người nào khác ngoài Công Ty. Công Ty không xác nhận bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra bởi bất kỳ người nào khác ngoài Công Ty.

24.4. Bạn đồng ý miễn trách cho Công Ty và từng cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp và người cấp phép(gọi chung là “Đơn Vị Liên Kết”) của Công ty về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm tất cả các chi phí pháp lý và chi phí khác trên cơ sở một khoản bồi thường đầy đủ) phải gánh chịu hoặc gánh chịu bởi Công Ty và hoặc Đơn Vị Liên Kết phát sinh (toàn bộ hoặc một phần) do vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào, hoặc bất kỳ hành vi mặc định hoặc sai trái nào khác liên quan đến chủ đề của Điều Khoản Sử Dụng này, trên phần của Bạn hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của Bạn.

25. Điều khoản chung
25.1. Bằng việc tiếp tục sử dụng Website, Bạn xác nhận đã đọc và hiểu các Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn đồng ý thực hiện và chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất cứ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.

25.2. Các Điều Khoản Sử Dụng này bổ sung cho các nghĩa vụ và quyền lợi của Bạn theo Chính sách Bảo mật tại Website. Để tránh hiểu lầm, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều Khoản Sử Dụng này và Chính sách bảo mật hoặc các điều khoản và điều kiện khác được đăng trên Website, Điều Khoản Sử Dụng sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu Bạn không chắc chắn về các quyền của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới

25.3. Việc Công Ty không có động thái đối với hành vi vi phạm của Bạn hoặc người khác không làm phương hại đến quyền của Công Ty trong việc đưa ra các động thái đối với các vi phạm khác hoặc tương tự.
 
25.4. Nếu Bạn đang hành động với tư cách là người đại diện cho một tổ chức, cá nhân (bao gồm cả thay mặt cho người sử dụng lao động của Bạn), Bạn và tổ chức, cá nhân đó, cho dù là liên đới hay độc lập, có tất cả các nghĩa vụ của Bạn như được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.

25.5. Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị tòa án tuyên là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được loại bỏ và phần còn lại của thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành một cách toàn vẹn trong phạm vi được pháp luật cho phép.

0/5 (0 Reviews)